برگزاری جشن نوروز توسط دانش آموزان پیش دبستانی و پایه اول

b_400_300_16777215_00_images_aeenmer2_101.jpg

b_400_300_16777215_00_images_aeenmer2_103.jpg

b_400_300_16777215_00_images_aeenmer2_104.jpg

b_400_300_16777215_00_images_aeenmer2_105.jpg