انجام بازی گروهی برای پیش دبستانی های عزیزمون به منظور یادگیری نظم و رعایت حقوق دیگران در بازی و ایجاد دوستی بین بچه ها

b_400_300_16777215_00_images_aeenmer2_photo_2017-01-19_02-21-02.jpg

b_400_300_16777215_00_images_aeenmer2_photo_2017-01-19_02-21-43.jpg