برای همدردی و دلجویی از آتش نشانان قهرمان کشورمان بچه های گل کلاس سوممون املا این هفته خودشونو با موضوع آتش نشانان قهرمان به اون قهرمانان تقدیم کردند

b_400_300_16777215_00_images_aeenmer2_photo_2017-01-23_00-26-13.jpg

b_400_300_16777215_00_images_aeenmer2_photo_2017-01-23_00-25-53.jpg