جشن تولد عزیزانی که در فصل زیبای پاییز به دنیا اومد

b_400_300_16777215_00_images_aeenmer2_photo_2016-12-28_21-46-44.jpg

b_400_300_16777215_00_images_photo_2016-12-28_22-05-19.jpg

b_400_300_16777215_00_images_aeenmer2_photo_2016-12-28_22-04-23.jpg

اجرای اهنگ تولد مبارک توسط هنرمندای کلاس سوم و چهارم

b_400_300_16777215_00_images_aeenmer2_photo_2016-12-28_22-13-33.jpg