برگزاری جشن بازگشایی و دعوت از گروه نمایش برای مفرح کردن روز اول مهر برای دانش آموزانb_400_300_16777215_00_images_aeenmer2_photo_2016-11-08_00-26-47.jpgb_400_300_16777215_00_images_aeenmer2_2.jpgb_400_300_16777215_00_images_aeenmer2_4.jpg