کمک به زلزله زدگان

زندگی کن!

حتی اگر بهترین هایت را از دست دادی.

چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر برایت میسازد.

کرمانشاه مرگ عزیزانت را تسلیت می گویم . 

 

کمک هاب نقدی و غیر نقدی دبستان آیین مهر 1 به زلزله زدگان کرمانشاه 

b_196_347_16777215_00_images_95-96_photo_2017-11-26_08-18-12.jpg

 

 

b_194_345_16777215_00_images_95-96_photo_2017-11-26_08-18-18.jpg

 

 

 

b_216_383_16777215_00_images_95-96_photo_2017-11-26_08-18-49.jpg

طراحی و توسعه توسط N I C P.ir