نمایشگاه کتاب

برگزاری نمایشگاه کتاب در آموزشگاه  و حضور دانش آموزان برای خریداری کتاب 

 

ادامه مطلب: نمایشگاه کتاب

خواندن بی اندیشه بیهوده است ؛

و اندیشه بدون خواندن خطرناک …

(کنفوسیوس)

ادامه مطلب: نمایشگاه کتاب

برگهای سبز با رگبرگهای سفید، باعث میوه دادن درخت می شوند ؛

و برگهای سفید با رگبرگهای سیاه ، باعث ثمر دادن مغزها …

ادامه مطلب: نمایشگاه کتاب

کمک به زلزله زدگان

زندگی کن!

حتی اگر بهترین هایت را از دست دادی.

چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر برایت میسازد.

کرمانشاه مرگ عزیزانت را تسلیت می گویم . 

 

کمک هاب نقدی و غیر نقدی دبستان آیین مهر 1 به زلزله زدگان کرمانشاه 

ادامه مطلب: کمک به زلزله زدگان

 

 

ادامه مطلب: کمک به زلزله زدگان

 

 

 

ادامه مطلب: کمک به زلزله زدگان

مراسم 28 صفر

برگزاری مراسم 28 صفر و شهادت امام رضا (ع) و امام حسن مجتبی و حضرت محمد (ص) 

در شب رحلت پیامبر اعظم (ص)، اشک غم می ریزیم و بی تاب می شویم. عروج آسمانی اش را تسلیت می گوییم

 

 

ادامه مطلب: مراسم 28 صفر
ادامه مطلب: مراسم 28 صفر

 

 

 

ادامه مطلب: مراسم 28 صفر

 

 

ادامه مطلب: مراسم 28 صفر

 

 

 

ادامه مطلب: مراسم 28 صفر

طراحی و توسعه توسط N I C P.ir