برگزاری آزمون های علمی

برگزاری آزمون های علمی دانش آموزان 

ادامه مطلب: برگزاری آزمون های علمی

 

موفقیت کلید شادی نیست، شادی کلید موفقیت است؛ اگر آنچه انجام می دهی دوست بداری، موفق خواهی بود. هرمن کین

ادامه مطلب: برگزاری آزمون های علمی

•    شکست بیش از موفقیت آموزنده است؛ کسی که هیچ گاه اشتباه نمی کند، هرگز به جایی نمی رسد. راکفلر

 
ادامه مطلب: برگزاری آزمون های علمی

طراحی و توسعه توسط N I C P.ir