فوق‌برنامه مرکز یادگیری

فوق‌برنامه مرکز یادگیری

مرکز یادگیری این واحد آموزشی بسیار پر شور با همکاری مسئول آزمایشگاه ، معلمان  و دانش آموزان به فعالیت مشغول می باشد .

هر هفته دانش آموزان هر پایه ساعتی را در این محیط می گذرانند و با انجام آزمایش های متفاوت که در کتاب علوم خود دارند، به صورت گروهی و به شیوه های گوناگون مشارکتی  محیطی آموزشی و جذاب را با همکاری یکدیگر به وجود می آورند.

برای انجام آزمایشات، نه تنها از محیط آزمایشگاه استفاده می شود بلکه حیاط مدرسه و سایت کامپیوتر نیز به کمک می آیند تا آموزش به گونه ای متفاوت تر و پویا تر اجرا شود.

 

معمولاً دانش آموزان در گروه های 4 یا 5 نفره ، با وسایل کافی مورد نیازشان با کمک متصدی آزمایشگاه و معلم خود به انجام آزمایش می پردازند، از شیوه ی پرسش و پاسخ ، بارش فکری و یا روش اکتشافی نیز به منظور تسهیل در امر یادگیری استفاده می شود. دانش آموزان قبل و یا بعد از شروع مبحث علوم ، با صلاحدید معلم خود ، به سایت کامپیوتر آمده و فیلم آموزشی مربوط به آن بخش را با استفاده از پروژکتور می بینند که کمک زیادی به یادگیری آن ها می کنند. در این زمینه معمولاً از تصاویر دانلود شده از طریق اینترنت که مربوط به مبحث آموزشی می باشد استفاده می شود،

هر ماه ارزیابی کتبی تحت عنوان آزمایش و تجربه از مبحث علوم تدریس شده توسط مسئول مرکز یادگیری از دانش آموزان گرفته می شود، در این ارزیابی سعی شده است از سوالات معمول و روتین اجتناب گردد و سوالات به صورت مفهومی و تلفیقی باشد. سوالات این ارزیابی از صحبت های بیان شده در محیط آزمایشگاه و همچنین فیلم آموزشی می باشد.دانش آموزان پایه های سوم، چهارم و پنجم  با آوردن دفاتر آزمایشگاه و یا دفتر یادداشت و با نت برداری از مسائل تدریس شده با شیو ه های بهتر آموزش آشنا می شوند.

فوق‌برنامه مرکز یادگیری

فوق‌برنامه مرکز یادگیری فوق‌برنامه مرکز یادگیری فوق‌برنامه مرکز یادگیری فوق‌برنامه مرکز یادگیری

 

طراحی و توسعه توسط N I C P.ir