فوق‌برنامه تربیت بدنی

بنا به تدبیر مدیر محترم مدرسه ی آیین مهر به طور کلی ساعات ورزش به دوقسم تقسیم شده که هم موجبات تفریح و سرگرمی دانش آموزان را فراهم آورد و هم باعث نشاط آنها گردد که این امردر پیشرفت علم و دانش آنها نیز بی تاثیر نخواهد بود چرا که آموزشهای ورزشی اعم از شطرنج , والیبال و کاراته نیز در دستور کار است.

برنامه ی کلی روزهایی که دانش آموزان توسط دبیر ورزش به مدت 1:30 به ورزشگاه برده می شوند که البته به صورت یک هفته در میان میباشد,به شرح زیر می باشد:

دانش آموزان بنا به علاقه ی شخصی خود به دو گروه والیبال و کاراته تقسیم شده و آموزشهای لازم به هر دو گروه داده می شود:

5 دقیقه ی اول ........... تعویض لباس

15 دقیقه .................. نرمش

40 دقیقه................... آموزش والیبال/کاراته

10 دقیقه ی پایانی....... تعویض لباس و تشکیل صف برای بازگشت به مدرسه

شرح

در ساعت اول ورزشگاه که پایه های اول و دوم می باشند نرمش ها توسط خود دبیر مربوطه داده می شود اما در ساعت دوم و سوم که به ترتیب پایه های سوم/پنجم و پنجم/چهارم می باشند به دلیل علاقه ی خود دانش آموزان و مشارکت بیشتر آنها در فعالیتهای ورزشی این کار توسط خود دانش آموزان به صورت گردشی به طوری که شخص خاصی مسئول انجام حرکات ورزشی نباشد، انجام می گردد.

برنامه ی کلی برای روز هایی که دانش آموزان در مدرسه می باشند این گونه است که هم به آموزش شطرنج پرداخته شود و هم دانش آموزان در حیاط پس از انجام حرکات ورزشی و نرمش های سبک به ورزش ها و بازی های توپی

می پردازند که البته در این جلسات تمرکز بیشتر ,بر روی آموزش شطرنج می باشد.

برنامه ی آموزشی شطرنج طبق اصول و برنامه ی رسمی فدراسیون شطرنج ایران تدریس می گردد که به شرح زیر می باشد:

 • هدف و مقررات بازی
 • چیدن مهره ها
 • تشریح صفحه شطرنج
 • طرز حرکت دادن مهره ها
 • زدن یا گرفتن مهره ها
 • ثبت حرکات
 • ارزش نسبی مهره ها
 • قلعه رفتن (اهمیت و شرایط آن)
 • ترفیع پیاده و آنپاسان
 • درباره ی اشتباه فاحش(over look)
 • روش مات با سوار های سنگین
  1. شاه+وزیر+ رخ مقابل شاه تنها
  2. شاه+دو رخ مقابل شاه تنها
  3. شاه+ وزیر مقابل شاه تنها
 • آموزش مقدماتی تاکتیک
  1. آچمزی
  2. حمله ی دو گانه
 • آموزش مقدماتی طرز شروع کردن بازی(اصول عمومی مرحله ی گشایش)
  1. چگونه بازی را نباید اغاز کرد؟
  2. چگونه بازی را باید اغاز کرد؟

امید بر این است که دانش آموزان با کسب مهارت های اولیه مسیر اصلی خود را در امر ورزش پیدا نموده و در تقویت و پیشرفت هر چه بیشتر آن کوشش نمایند تا در آینده از افتخار آفرینان این مرز و بوم به شمار آیند.

طراحی و توسعه توسط N I C P.ir