گزارش عملكرد دو ماهه(مهر و آبان) زبان آيين مهر،سال تحصيلي 95-94

پایه پیش دبستان           آموزگار: خانم سمانه سپهری و خانم سحر وثوقیان

کتاب kids

تدریس حروف A-F

معرفی صدا و مثال های مرتبط با حروف  با استفاده از حروف آغازین کلمات

تدریس چملات کوتاه جهت تثبیت آموزش حروف و لغات

آموزش اعداد 4- 1 به طور کامل همراه با معرفی جایگاه اعداد

آموزش رنگ ها به طور کلی و خاص رنگ های زرد- سبز – قرمز و آبی

شعرهای مربوط به Super Song

شعر رنگین کمان

شعر مربوط به حرکات آموزشی و اشاره

پایه اول:            آموزگار: خانم صفوی

کتاب kids

حروف تدریس شده A تا M همراه با معرفی صدا و کلمات مثال و جملات کوتاه

اعداد 10-1 همراه با معرفی جایگاه مکانی

سوالات عمومی مربوط به مشخصات فردی و ظاهری

شعر های مربوط با سرفصل آموزشی

سوره کوثر به زبان انگلیسی

پایه اول:           آموزگار: خانم غلامی و خانم فیروزوند

کتاب Phonics1A

دروس 1 تا 3 به طور کامل شامل:

داستان هر درس با استفاده از تکنیک اشاره و بیان مفاهیم با سوالات کوتاه

حروف مرتبط با هر درس A-I همراه با ترکیب حروف جهت ساخت کلمات صداکشی کامل حروف و نوشتن دیکته

معرفی نحوه صحیخ نوشتار حروف بر اساس فلش گذاری و جهت نمایی

آموزش شعر خوشامد گویی

سوالات عمومی مربوط به علایق معرفی کامل تر حیوانات و خصوصیات فردی و ...

پایه اول و دوم:     نام آموزگار: مائده بهروزی

کتاب : PHC1

تدریس دروس  9-8-7

و توضیح داستان آغازین هر درس با استفاده از کلمات درس جملات کوتاه و سوالات مفهومی

تدریس حروف R-Z همراه با نحوه صحیح نوشتاری، دیکته ،فلش گذاری

تدریس استفاده و صداکشی لغات

تدریس اعداد و جایگاه عددی

 

پایه سوم و چهارم:            نام مربی: مائده بهروزی

کتاب : PH2B

تدریس دروس 12-11-10

تدریس حروف ترکیبی و صداها Th.Ph.Wh.Ch.Sh

تدریس حروف صدادار ترکیبی ou.ow.oi.oy

تدریس مفهوم تغییر صدای حروف بی صدا بر اثر حروف صدادار hard clg.soft clg

تمرین spell به صورت شفاهی و کتبی

تمرین بیان خلاصه داستان به صورت کاملا مبتدی

پایه سوم و چهارم:             نام مربی: خانم فیروزوند

کتاب family and friends

تدریس دروس 10 و 9 ، 8 ، 7 ، 6

تدریس مفهوم مالکیت و معرفی اعضای خانواده

تدریس مفهوم مالکیت(مذکر و مونث)، معرفی لباس ها

تدریس سوال ساختن با استفاده از WH با تاکید بر کاربرد WHEN معرفی مکان ها در خانه

تدریس نحوه استفادع از فعل have معرفی غذاها و رستوران

تدریس نحوه توصیف چهره و ظاهر معرفی تفاوت have got و has got

معرفی اشکال هندسی در قالب شعر

 

پایه سوم و چهارم و پنجم:             نام مربی: خانم سپهری

کتاب 4family and friends

تدریس دروس 15و14و13و12و11

تدریس گذشته ساده با افعال was/were معرفی وسایل حما و نقل

تدریس منفی سازی گذشته ساده، معرفی خصوصویات خلقی و صفات

تدریس افعال اصلی به زبان گذشته کاربرد افعال حسی

سوال ساختن با استفاده از افعال کمکی گذشته، معرفی ابزار مطالعه

معرفی آینده قصدی با استفاده از going to  معرفی وسایل سفر و تفریح

پایه های سوم، چهارم، پنجم و ششم:                   نام مربی: خانم غلامی

نام کتاب 3 family and friends

تدریس دروس: 10، 9 ، 8 ، 7 ، 6

تدریس حال ساده با استفاده از فعال کمکی does/do ، معرفی کارهای روتین و روزمره ، تدریس قیود تکراری always usually معرفی مکانها

تدریس مفهوم قابل شمارش و غیر قایل شمارش a/an/some

معرفی انواع خوراکی  و دسته بندی آنها در قالب قابل شمارش و غیر قابل شمارش

تدریس استفاده از فعل must و  must not  جهت بیان قوانین

معرفی قوانین حاکم بر اماکن عمومی مانند پارک

تدریس مقایسه صفات برتر و برترین

معرفی طبیعت و جلوه های طبیعی

 

پایه پنجم و ششم                 خانم صفوی

نام کتاب: 5 family and friends

تدریس دروس 7 و 8و 9

تدریس شرطی نوع اول، معرفی سرویس های اورژانسی

تدریس نقل قول مستقیم، معرفی غذاهای سالم

تدریس افعال مدال may might و could همراه با نوع کاربرد

تدریس کاربرد فعل will و will not به عنوان مدال

معرفی ساخت نمای تاریخی و امکان تاریخی

انجام پروژه های کلاسی با استفاده از پاورپوینت

 

پایه های چهارم، پنجم و ششم                          نام مربی: سحر وثوقیان

نام کتاب: 4 family and friends

تدریس دروس: 5 و 4و 3و 2و 1

تدریس حال ساده و استمراری

معرفی  رستوران منو غذاها

تدریس گذشته ساده و افعال قاعده دار

معرفی ابزار موسیقی و موزیک

تدریس گذشته ساده و افعال قاعده دار

معرفی موزه و امکان تاریخی ساده

معرفی ضمایر مالکیت

معرفی ابزار ورزشی و انواع ورزش

تدریس مفهوم جملات دستوری و اجباری معرفی ادرس و جهت یابی


  

 

 

 

 

طراحی و توسعه توسط N I C P.ir