نفرات برتر آزمون پرلز(مرحله دوم)- آبان ماه

پایه اول:

نشاط 1 :

زینب اسفندیاری- هستی بهرام پور- زهرا علیخانی – تارا جمشیدی – زهرا رشیدیان – نسترن زعفرانی – مانیا سنایی – هستی صالحی – سارا معصوم بیگی – هستی عزیزی – ساره استاد – فاطمه زهرا کریمی

نشاط 2 :

نیایش جهان پناه – مهرگان حسینی – مطهره خسروی – ترنم ریحانی – سودا قلی زاده – اسماء نصراللهی – هستی بهشتی – سیده نیایش بیژنی – رها سهرابی

پایه دوم:

دیانا یادگاری- حنانه علیزاده- کیانا قاسمی و کیانا کبودبند

پایه سوم:

بیتا سرابی، ریحانه شمس والا، پریسان عزیزی، ملیکا کریمی

پایه چهارم:

حسنا کاوسی، فاطمه محمدیان، هدیه حیدری، سحر خداوردیان، ثنا شهبازی

پایه پنجم:

زهرا کراری، فاطمه رضایی، یاسمین آقاجان

پایه ششم:

حنانه کاظمی، آتنا ویزان، سارا پناهی،  مائده داداشی، ریحانه کهنسال،ملیکا شمسی

طراحی و توسعه توسط N I C P.ir