برترین های المپیاد،مرحله اول- مهرماه

پایه های اول و دوم: متعاقبا اعلام می شود.

پایه سوم:

1- ریحانه شمس 2- ستاره گودرزی 3- غزل صادقی

پایه چهارم: 

1- سودا قاسمی 2- سپیده بختیاری 3- ستایش شیخی 4- فاطمه نجفی 5- فاطمه محمدیان

پایه پنجم:

1- فاطمه رضایی 2- عسل عزیزی 3- حنانه داورپناه

پایه ششم:

1- یلدا شریفی 2- زکیه اعظمی 3- حنانه صفرمحمدلو

طراحی و توسعه توسط N I C P.ir