برترین های هوش و خلاقیت،مرحله اول-مهرماه

کلاس اول:

نشاط 1 و 2 : متعاقبا اعلام می شود.

کلاس دوم: 

دیانا یادگاری ، ستایش نوری آذر ، هستی نقدی، معصومه صادقی

کلاس سوم:

فاطمه ریحانی،ریحانه شمس، غزل صادقی

کلاس چهارم: 

سپیده بختیاری، فاطمه محمدیان

کلاس پنجم:

1- فاطمه رضایی 2- زهرا سلیمی 3- یاسمین آقاجان،ستایش بیات، الهه تقی زاده، عسل عزیزی، زهرا کراری،رونیا ملکی نژاد، حنانه داورپناه

کلاس ششم: 

1- مائده داداشی 2- زکیه اعظمی،هلیا حسن زاده، یلدا شریفی،ریحانه کهنسال

طراحی و توسعه توسط N I C P.ir