آموزش غیر حضوری خانواده 3

« آموزش غیر حضوری خانواده 3 با موضوع اعتیاد»

مقدمه

اعتیاد یک بیماری روانی، اجتماعی و اقتصادی[۱] است که از مصرف غیرطبیعی و غیرمجاز برخی مواد مانند الکل، تریاک، حشیش و... ناشی می‌شود و باعث وابستگی روانی یا فیزیولوژیک فرد مبتلا (معتاد) به این مواد می‌شود و در عملکرد جسمی، روانی و اجتماعی وی تأثیرات نامطلوب بر جای می‌گذارد.[۲]

ادامه مطلب: آموزش غیر حضوری خانواده 3

آموزش غیر حضوری خانواده 2

« آموزش غیر حضوری خانواده 2 با موضوع بد حجابی »

مقدمه:

مسأله حجاب که یک دستور دینی است از مسائل مهم و کلیدی جامعه ماست و با بسیاری از مسائل پیوند خورده و دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شده است.این مسأله ازآن جهت که خطابش با زنان است، به نیمی از جمعیت جامعه مربوط است و از آن جهت که در تنظیم روابط زن و مرد نقش دارد، به همه افراد جامعه مربوط می شود.

 

ادامه مطلب: آموزش غیر حضوری خانواده 2

آموزش غیر حضوری خانواده 1

« آموزش غیر حضوری خانواده 1  با موضوع پدیده های نو ظهور »

 

مقدمه

اگر بخواهيم به دستاوردهاي بشر امتياز بدهيم، بايد براي آتش به عنوان نخستين دستاورد، يکي از بالاترين نمره‌ها را در نظر بگيريم، بايد در امتيازدهي به اين نکته توجه نمود که «زندگي براي بشر بدون آتش امکان‌پذير نبود» و «دست‌مايه‌ي بسياري از اختراعات بشر همين آتش بوده است» حال اين پرسش در مقابل ماست که: از بدو اختراع آتش تاکنون چند نفر بواسطه‌ي سوختن در آن جان خود را از دست داده‌اند و يا حداقل دچار خسارت‌هاي جاني و روحي ناشي از آن گرديده‌اند؟ بله بسياري از دستاوردهاي بشري به همراه مزاياي خود معايبي را نيز در زندگي بشر آورده‌اند که امري اجتناب ناپذير است.

ادامه مطلب: آموزش غیر حضوری خانواده 1

طراحی و توسعه توسط N I C P.ir