پرداخت شهریه - مبلغ آزاد

سخن بزرگان

"برنامه ریزی ، آوردن آینده به زمان حال است تا بتوانید همین الان کاری برای آن انجام دهید. آلن لاکین"

پرداخت شهریه - اقساط مصوب مدرسه

قسط اول شهریه

مبلغ 1,000,000 تومان